BENEFRALUX in LEIDEN: druk bezocht en veelzijdig

Schaakverzamelaars uit België Nederland, Frankrijk en Luxemburg komen ieder jaar één maal bij elkaar. Dit jaar werd de BENEFRALUX-bijeenkomst georganiseerd door onze Motiefgroep Schaken. De bijeenkomst werd gehouden in het Denksportcentrum Leiden.

De BENEFRALUX samenkomst was druk bezocht: er waren meer dan 50 deelnemers, afkomstig uit diverse landen, zelfs uit Joegoslavië en Italië: het was echt een internationale ontmoeting. Het programma was veelzijdig zodat er voor velen wat te beleven viel.

Vrijdagavond 20 april werd een begin gemaakt met de BENEFRALUX bijeenkomst. Sjoerd van Ketel, ontving te samen met zijn vrouw, te zijnen huize de buitenlandse deelnemers en de andere bestuursleden van de Motiefgroep. Er was gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen, evenals tijdens het daarna gevolgde gemeenschappelijke diner in een intiem Leids restaurant.

De eigenlijke BENEFRALUX- bijeenkomst vond plaats op zaterdag 21 april. Het Denksportcentrum bleek een uitstekende locatie: gemakkelijk te bereiken, plezierig ingerichte zalen, een ruime bar met aangename en behulpzame bediening.

Vanaf 9:00 uur 's ochtends was er gelegenheid om de schaak-verzamelobjecten te bewonderen, te kopen en te verkopen.

Hiervan werd ruimschoots gebruik gemaakt. Vooral de professor uit Belgrado bleek een uitstekende verkoper die zijn goed gesorteerde verzamelobjecten tegen z.i. schappelijke prijzen te koop aanbood.

De BENEFRALUX-ontmoeting stond dit jaar ook in het teken van de Euwe Herdenking. Immers dit jaar wordt herdacht dat onze grote schaker en vroegere wereldkampioen Max Euwe 100 jaar geleden geboren werd. Ook onze Motiefgroep Schaken besteedt de nodige aandacht aan dit feit.

Tijdens de bijeenkomst in Leiden was er in een bovenzaal een kleine tentoonstelling (toch van enige omvang) over Euwe ingericht door Sjoerd van Ketel en Joris Leyten. In de tentoonstelling waren van en over Euwe te zien: boeken, foto’s, krantenknipsels, postzegels en nog meer verzamelitems. Zeer de moeite waard. (Deze tentoonstelling is nog steeds op onze internetsite te zien.)

Alle deelnemers aan de BENEFRALUX–ontmoeting ontvingen een extra-nummer van "De Schaakkoerier" gewijd aan Euwe, met diverse interessante artikelen. En een mouse-pad met een Euwe tekening.

Zaterdagmiddag was er de grote veiling. Onze veilingmeester Nico van der Plas had liefst 200 verschillende kavels bijeen weten te brengen, waaronder enkele bijzondere en kostbare verzamelobjecten. De lijst van de te veilen kavels kan men in "De schaakkoerier 52" van maart 2001 te zien. Nico van der Plas wist in meer talen de verzamelitems in vlot tempo te veilen. De veiling had dan ook een recordopbrengst.

Na de veiling werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Motiefgroep Schaken gehouden onder leiding van voorzitter Henk Alberts. (Een verslag van die vergadering vindt men in deze "de Schaakkoerier".)

Hierna was nog een klein snelschaaktoernooi met 10 deelnemers, welke gewonnen werd door de voorzitter Henk Alberts. Alle deelnemers aan het snelschaken kregen een schaak-verzamelprijs.

Tegen half zeven eindigde de prijsuitreikingen daarmee de bijeenkomst.

Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagde BENEFRALUX gebeuren. Met dank aan de plaatselijke organisator Sjoerd van Ketel. Volgend jaar op naar Frankrijk!!!!!!

door Klaus Bodlaender

Naar foto's Benefralux 2001